Inštalácia komôrkových platní

Komôrkové platne sa ukladajú tak, aby kanáliky boli v smere spádnice (minimum 5°). Pred samotnou inštaláciou treba z kanálikov stlačeným vzduchom odstrániť nečistoty a na hornej i dolnej strane platňu uzatvoriť tesniacou páskou. Najlepšie je platňu prichytiť po všetkých stranách prítlačnou lištou s gumeným tesnením. Hĺbka zasunutia je minimálne 20 mm, dilatačná medzera cca 3 mm na 1m. Typické podmienky inštalácie boli merane a počítané podľa správy pre Výskum výstavby a konštrukcie číslo B-90-480, Holandskej organizácie pre vedecky výskum aplikácií /TNO/.

Inštalácia plných platní

Plné platne je najlepšie prichytiť po všetkých stranách prítlačnou lištou s gumeným tesnením. Hĺbka zasunutia je minimálne 20 mm, dilatačná medzera cca 3 mm na 1m. Typické podmienky inštalácie boli merané a počítané podľa správy pre Výskum výstavby a konštrukcie číslo B-90-480, Holandskej organizácie pre vedecký výskum aplikácií /TNO/.
Viac info. na http://www.tercoplast.sk/index.php/kniznica-produktlist.html